Mali konulardaki tüm ihtiyaçlarınız için...


LİMİTED ŞİRKET NASIL KURULUR ?


Limited şirket bir veya daha fazla gerçek veya tüzel kişi tarafından kurulabilir. Yönetim şekli fazla karmaşık olmamakla birlikte şahıs şirketi kadar basit değildir. Ortakların sorumluluğu taahhüt ettikleri sermaye ile sınırlıdır. Orta ölçekli işletmeler için tavsiye edilen şirket türüdür.
Limited Şirket Kurmak İçin Gerekli Evraklar
İkametgah belgesi (E-Devlet ortaklar için)
Kimlik fotokopisi (ortaklar için)
Kira Sözleşmesi
Şirketin belirlenen unvanı
Belirlenen sermaye tutarı
Ortaklar sermaye oranı
Belirlenen şirket temsilcisi (Müdür)

Limited şirket kuruluşu süreci: Kuruluş işlemleri için yukarıda belirtilen evrakları Mali Müşavirinize teslim ettikten sonra şirket ana sözleşmesi mali müşavirinizle birlikte hazırlanır. Sicilden randevu alınarak Ticaret Odası kaydı yapılır. Ticaret Odası kaydından sonra mali müşaviriniz şirketin adına aldığı vekaletle birlikte vergi kaydını yapar. Bu işlemler ortalama 2-5 gün arası sürmektedir
Limited şirketi kuruluşunun zorluğu gibi, kapanışı da tasfiye sürecine tabidir. Bu süreç geçmeden şirketin fiilen kapanması mümkün değildir.
Bu süreçler size zor ve karmaşık geldiyse limited şirket kuruluşu yerine daha basit sürece tabi şirket kurabilirsiniz. Bunun için Şahıs Şirketi Kurmak yazımızı inceleyebilirsiniz. Limited şirket kuruluşu maliyeti ile ilgili detaylı bilgi almak için BURADAN ualaşabilirsiniz.

LİMİTED ŞİRKETİN BANKA HESABI VE SERMAYESİ
Yapılan yeni düzenlemelerle artık limited şirket kurarken bankadan hesap açma ve sermayenin en az %25’inin bloke edilmesi zorunluluğu kaldırılmıştır. Bu düzenleme ile artık limited şirket kuruluşu aşamasında banka hesabı açmak ve sermayeyi ödemek gerekmiyor. Limited şirket için taahhüt edilen sermaye, şirket kurulduktan sonra iki yıl içinde şirket hesabına yatırılabilir.
Defter Tasdikleri
2018 yılı itibariyle yapılan yeni düzenlemeyle; defter-i kebir, yevmiye defteri, envanter defteri, yönetim kurul karar defteri ve ortaklar pay defteri artık Ticaret Odası’nda şirket kuruluşu esnasında tasdik edilip verilmektedir.

İMZA SİRKÜLERİ & MUHASEBE VEKALETNAMESİ
Limited şirketin ana sözleşmesi Ticaret Sicil Müdürlüğü’nde tescil olduktan sonra, noterden imza sirküleri ve serbest muhasebeci mali müşavir için vekaletname çıkartılır. Şirket ortakları, noterde şirket ünvanı altında imza atacak ve bundan sonraki tüm işlemler için bu belgeler kullanılabilecektir.
İmza sirkülerinin masrafı, şirket ana sözleşmesinin uzunluğuna göre değişir. (Ortalama 180 TL)
Serbest muhasebeci mali müşavir için noterden çıkarılacak vekaletname ise 193,01 TL’dir.

VERGİ DAİRESİ İŞLEMLERİ
Limited şirketin tescilinden sonra vergi dairesine; aşağıdaki belgelerle birlikte faaliyet alanında bulunulan vergi dairesine başvuruda bulunulur . Bu işlemleri vekaletname ile mali müşavir yapar.
İşe başlama bildirim formu
İmza Sirkülerinin Fotokopisi (Bazı vergi daireleri aslını isteyebilir.)
İş Yeri Kira Kontratı veya İş Yeri Tapu Fotokopisi (Vergi dairesinde damga vergisi tahakkuk ettirilir ve ödenir.)
Ticaret Sicil Tasdiknamesi’nin Fotokopisi
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ile Yapılmış Sözleşme (Vergi dairesinde damga vergisi tahakkuk ettirilir ve ödenir.)
Vergi dairesine verilen bu evraklar ile birlikte artık şirketin vergi levhası çıkmış olacaktır.
 HEMEN ARA  WHATSAPP