Mali konulardaki tüm ihtiyaçlarınız için...


BAĞIMSIZ DENETİM


Denetim nedir neden yapılır?
İşlemlerin amaçlar doğrultusunda yapılıp yapılmadığının saptanmasıdır; Hata ve hilelerin önlenmesidir; Denetlenen kurumun veya işletmenin faaliyetleri ile ilgili yönetime, önerilerde bulunulmasıdır; Kurumun veya işletmenin sürekliliği ve mali durum hakkında güvenirlik sağlanmasıdır.
Denetim, kuruluşların yapmış oldukları faaliyetlerinin uygunluğunun ya da uygunsuzluğunun araştırılmasıdır. Denetim, kuruluşların yapmış oldukları faaliyetlerinin uygunluğunun ya da uygunsuzluğunun araştırılmasıdır. Denetim, başarılı olmak isteyen her kuruluşun yapmakta olduğu bir faaliyettir.


Bağımsız denetim, bir işletmenin finansal tablolarının ve ilgili bilgilerin objektif ve tarafsız bir şekilde incelenmesi ve değerlendirilmesidir. Bu inceleme, denetçiler tarafından işletmenin mali tablolarının, yasal düzenlemelere ve genel kabul görmüş muhasebe prensiplerine uygun olup olmadığını belirlemek için yapılır.

Bağımsız Denetim Hizmetlerinin Kapsamı:
Finansal Tabloların Denetimi: Mali tabloların doğruluğunun, güvenilirliğinin ve tutarlılığının denetlenmesi. İç Kontrol Sistemlerinin Denetimi: İşletmenin iç kontrol sistemlerinin etkinliğinin ve yeterliliğinin denetlenmesi. Yasal Uyum Denetimi: İşletmenin faaliyetlerinin ilgili yasal düzenlemelere uygunluğunun denetlenmesi. Özel Amaçlı Denetimler: Belirli bir konu veya riskle ilgili özel amaçlı denetimler.


 HEMEN ARA  WHATSAPP