Mali konulardaki tüm ihtiyaçlarınız için...


ANONİM ŞİRKET NASIL KURULUR ?


Türk Ticaret Kanunu’na göre anonim şirket, sermayesi belirli ve paylara bölünmüş olan, borçlarından dolayı yalnız malvarlığıyla sorumlu bulunan şirkettir. (TTK m.329)

aNONİM ŞİRKETLERİN ÖZELLİKLERİ NELERDİR ?
Kısaca anonim şirketlerin özelliklerini sıralamak istersek;
Pay sahipleri, sadece taahhüt etmiş oldukları sermaye payları ile ve şirkete karşı sorumludur.
Anonim şirketler, kanunen yasaklanmamış her türlü ekonomik amaç ve konular için kurulabilir.
Şirketi kuran ortakların, sermayenin tamamını ödemeyi, taahhüt ettikleri, imzalarının noterce onaylandığı esas sözleşmede, anonim şirket kurma iradelerini açıklamalarıyla şirket kurulmuş olur.
Sermaye taahhüdünde bulunan ve esas sözleşmeyi imzalayan gerçek ya da tüzel kişiler kurucudur.
Anonim şirket kurulabilmesi için bir ya da daha fazla kurucu bulunmak zorundadır.
Anonim Şirket Nasıl Kurulur? Her ne kadar kuruluşu bireysel olarak yapabiliyor olsanızda, ilerleyen aşamalarda sıkıntı yaşamamak adına baştan konunun uzmanları ile anlaşma yapılmalıdır. Bu süreçlerin hepsini sizin adınıza yönetmesi için WorqCompany’i tercih edebilirsiniz. Bu anlamda gereken evraklardan birincisi noterden alınacak vekaletnamedir.
Kuruluş aşamaları şu şekilde sıralanabilir;
Esas sözleşmenin hazırlanması
Noter onay işlemlerinin yapılması
Esas sözleşmenin ticaret sicilde onaylanması
Potansiyel vergi numarasının alınması
Bankaya sermayenin ilgili tutarının yatırılması
Kuruluş için gereken evrakların ticaret sicile iletilmesi
Vergi dairesine açılış bildiriminin yapılması
İlgili oda kaydının yapılması (sanayi odası/meslek odası gibi)
Kuruluşta ilk aşama şirket ana sözleşmesinin hazırlanmasıdır, öncelikle ticaret odası ile irtibatlı bir şekilde şirket unvanı belirlenir. Ardından şirket genel kurul ve yönetim kurulu üyeleri belirlenerek ana sözleşmede belirtilir. Ayrıca ana sözleşmede şirketin faaliyet konuları da belirtilmelidir.
Kuruluş bilgileri belirlendikten sonra mersis sitemine giriş yapılır ve sistemden potansiyel vergi numarası ile vergi dairesi bilgileri alınır. Sürecin devamında bankaya gidilerek sermayenin ¼’ü yatırılır ve ilgili belgeler ticaret sicile iletilir.
Ticaret odası gerekli defterleri oluşturarak kuruluşu tamamlar. Ticaret odası işlemlerinin ardından şirket kuruluşu ilgili vergi dairesine bildirilir ve son olarak gerekiyorsa ilgili mesleki vb. odaya kayıt yapılır.

ANONİM ŞİRKETLERİN SERMAYESİ NE KADAR OLMALIDIR ?
Anonim şirket kuruluşunda sermayenin alt sınırı 50.000 TL’dir. Kayıtlı sermaye sistemini kullanan şirketlerde ise bu tutar 100.000 TL’dir. Kuruluş aşamasında bu tutarın ¼’ünün bloke zorunluluğu vardır dolayısıyla şirket kuruluşu için yasal zorunluluk olan minimum sermaye tutarı olan 50.000 TL’nin 12.500 TL’lik kısmı kuruluş aşamasında bankaya yatırılmalı ve blokaj yapılmalıdır. Kalan tutarın da 2 yıl içerisinde şirket hesabına geçirilmesi gerekmektedir.

KAYITLI SERMAYE SİSTEMİ NEDİR ?
Anonim şirketlerde normalde sermaye arttırımı genel kurul kararına bağlıdır, buda sermaye arttırımı gerektiğinde zaman kaybına neden olabilmektedir. Bu kaybın oluşmaması için ortaya çıkmış bulunan kayıtlı sermaye sistemi ile şirket kuruluşunda taahhüt ettiği sermayenin beş katına kadar sermaye arttırımını genel kurul kararı aranmaksızın gerçekleştirebilmektedir.

ANONİM ŞİRKET KAÇ ORTALI KURULABİLİR ?
Anonim şirket en az bir gerçek veya tüzel kişi tarafından kurulabilmektedir. Ortak sayısı 500’ü geçerse Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine tabi olmaktadır.

ANONİM ŞİRKETLERDE AVUKAT ZORUNLULUĞU

Türk Ticaret Kanunu’nda avukat bulundurma zorunluluğu anlamında bir madde bulunmamakla birlikte Avukatlık Kanunu 35. Maddesi gereğince Türk Ticaret Kanunu uyarınca belirlenen asgari sermayenin beş katı veya daha fazlası sermayeye sahip olan anonim şirketler sözleşmeli avukat bulundurmak zorundadır. Yani 250.000 TL ve üzeri sermayeye sahip şirketler için avukat bulundurmak zorunludur.
Avukat bulundurma zorunluluğuna uymayan şirketler hakkında yine ilgili kanuna göre her ay için, asgari ücretin aylık brüt tutarının iki katı kadar ceza uygulanır. HEMEN ARA  WHATSAPP